Seværdigheder i Kuwait

Coat of arms: Kuwait

06:05:46

KW

Landekode ISO

+965

Telefonopkald

Asia/Kuwait

Tidszone

Kuwait City

Hovedstad

Mest populære byer

Al FarwaniyahFarwaniya Governorate
Befolkning:279 733
Al ZahraHawalli Governorate
Befolkning:32 064
ArdiyaFarwaniya Governorate
Befolkning:60 624
BayanHawalli Governorate
Befolkning:47 043
Bneid Al-QarAl Asimah Governorate
Befolkning:34 710
FaihaAl Asimah Governorate
Befolkning:23 729
HawallyHawalli Governorate
Befolkning:217 287
JabriyaHawalli Governorate
Befolkning:78 026
KhaitanFarwaniya Governorate
Befolkning:190 546
Kuwait CityAl Asimah Governorate
Befolkning:62 074
MangafAhmadi Governorate
Befolkning:145 123
Mubarak Al-KabeerMubarak Al-Kabeer Governorate
Befolkning:46 833
OmariyaFarwaniya Governorate
Befolkning:19 334
RabiyaFarwaniya Governorate
Befolkning:21 473
SalamHawalli Governorate
Befolkning:27 555
SalmiyaHawalli Governorate
Befolkning:301 043
SalwaHawalli Governorate
Befolkning:82 654
ShaabHawalli Governorate
Befolkning:16 162
SharqAl Asimah Governorate
Befolkning:35 417
SurraAl Asimah Governorate
Befolkning:36 517

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjZoobiludlejning